Vizija in poslanstvo

 

Podjetje SLATIN d.o.o. posluje s ciljem in željo, da postane eno vodilnih podjetij pri trženju in proizvodnji stavbnega pohištva v Sloveniji. Želi dosegati in presegati pričakovanja svojih kupcev in poslovnih partnerjev. Postaviti želi višje standarde poslovanja in kakovosti izdelkov za povečanje tržnega deleža.

 

Slatin - zadovoljni zaposleni, uspešno poslanstvo

Edina pot k uresničitvi vizije podjetja na dolgi rok je ostati konkurenčen in v skladu z globalnimi trendi.

Zaradi tega je bila  nujna posodobitev tehnološke opreme v podjetju, posodobitev informatike in standardiziranje  poslovnih poti.   V kolikor želi podjetje slediti trendom in hitrim spremembam na trgu, mora biti prilagodljivo, hitro, inovativno in zelo kakovostno.


Poslanstvo
podjetja SLATIN d.o.o. je v razvoju ter prenosu znanj in pridobivanju novih tehnologij ter njihovi uporabi pri reševanju problemov povezanih s stavbnim pohištvom. Podjetje SLATIN d.o.o. se zaveda nujnosti kombiniranja izdelave končnih izdelkov s hkratnim neprekinjenim vlaganjem v razvoj le-teh.

Trajnostni razvoj

 

Trajnostni tehnološki razvoj predstavlja temeljni element za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih. Podjetje bo socialno varnost zaposlenih zagotavljalo z vrhunsko usposobljenostjo za pridobivanje poslov na trgih doma in v tujini ter z njihovo uspešno realizacijo. Prav tako pa je za zdravje in varnost zaposlenih potrebno na delovnem mestu poskrbeti z ustrezno moderno opremljenostjo podjetja.


Poslanstvo
podjetja je zagotavljati osebno rast in razvoj zaposlenih ter materialne in nematerialne pogoje za ustvarjalno življenje. Kakovostno opravljeno delo in stanovitno obnašanje v in izven podjetja sta najvišji vrednoti, tako do sodelavcev kot do kupcev in poslovnih partnerjev.

SLATIN d.o.o.
Proizvodnja oken, vrat, senčil, požarnih
sistemov, zimskih vrtov, steklenih fasad

 

p.e. obrtna cona Log Dobja vas
2390 Ravne na Koroškem

+386 2 821 88 30 facebook
+386 2 821 88 31 twitter
info@slatin.si
© 2014 Slatin d.o.o.. Vse pravice pridržane.                                                             Pravno obvestilo   Politika zasebnosti   O avtorjih